Zumbi Lab R&D

Wspieramy rozwój firm produkujących w Polsce – dając dostęp do narzędzi, technologii, badań rozwojowych oraz kompetencji produktowych.